Kácení

Pokud je prostor pro složení celého stromu u paty, není nutné používat stromolezeckou techniku, jako u rizikového kácení

Postup

Ke správně provedenému pokácení stromu je nutné vykonat několik jednotlivých pracovních úkonů odvíjející se od konkrétní situace.

Je nutné upravit pracoviště, určit směr pádu stromu a podle něho únikovou cestu, upravit spodní část stromu, provést hlavní řez, směrový řez, určit způsob nedořezu, odhadnout správně těžiště stromu a mnoho dalšího.

Aby byl dřevorubec schopen pokácet takový strom, musí být schopen správně zhodnotit vlastnosti stromu a okolí stromu. Stromy se od sebe liší tvarem kmene, vzrůstem, rozložením a tvarem koruny.

Při hodnocení okolí stromu se vychází z rozmístění ostatních stromů, terénu, nebo také povětrnostních podmínek. Po zvážení všech rizik upraví dřevorubec postup kácení, který přesně odpovídá požadavkům stromu tak, aby snížil možná nebezpečí na minimum.

Obecný rámec.
Málokdy využitelný beze změny.

  1. Určení směru pádu – závisí na bezpečnosti, prostředí, terénu, těžišti stromu, povětrnostních podmínkách.
  2. Upravení pracoviště – odstraní překážky, odvětví, odstraní náběhy.
  3. Provedení směrového zářezu v souladu se směrem pádu. Druh (velikost a úhel) zářezu se odvíjí od naklonění stromu a jeho těžiště.
  4. Způsob vedení hlavního řezu (vějířovitý, zápich, srdcovitý, dvojitý, postupné řezy, atd.) se určí podle průměru káceného stromu.
  5. Nedořez musí být takový, aby napomáhal pádu stromu do určeného směru s ohledem na těžiště stromu a jeho naklonění.
  6. Podle konkrétní situace se dále používají (hydraulické) klíny, přetláčecí lopatka, stahováky.