Likvidace

Po pokácení, nebo prořezávání zpravila vznikne nutnost zbavit místo zásahu dřevního odpadu. Pro každý typ nabízíme několik možných řešení.

Typ Výčet řešení
Větve Odvoz, nařezení, nebo štěpkování
Kmeny Odvoz, nařezání, nebo naštípání
Pařezy Frézování, nebo jiná likvidace