Ořezy a ošetření, údržba

Každý strom vyžaduje rozdílný přístup podle svého stavu a stáří.

Mladé stromy: Výchovný řez

Provádí se u stromů v období od dvou do pěti let po výsadbě. Účelem řezu je formování koruny do požadovaného tvaru, který odpovídá typu stromu a funkčním požadavkům prostředí.

Dospělé stromy: Udržovací řez neboli Průklest

Pravidelným prořezáváním se udržuje prosvětlená koruna. Díky tomu je dřevina omezena na požadovaný prostor, zabraní se samovolnému prosychání stromu, zamezí se výskytu nemocí a u ovocných stromů dochází k prevenci nadúrody a střídavé plodnosti.

Zanedbané stromy: Zmlazovací řez

U neudržovaných stromů, kde nebyl pravidelně používán průklest, se musí často přistupovat k takzvanému zmlazovacímu řezu. Jehož cílem je obnova vitality růstu, kvality habitu, prodloužení životnosti dřeviny a zlepšení celkového estetického účinku.

Zajištění bepečnosti, provozní bezpečnost

Pokud hrozí nebezpečí rozlomení, či vyvrácení kmene dá se stromu pomoci dvěma způsoby svázání.

  • Dynamické sepínání dává koruně volnost růstu, přičemž působí jako jistící element v případě rozlomení.
  • Statické sepínaní se používá u výrazně oslabených kmenů.