Arboristický prořez ořechu

Prořez komplikovalo umístění a zdravotní stav stromu. Samotný řez a slaňování větví ztěžovala dílem sklalka, ležící přímo pod stromem, ale hlavně větve, které vedly nad střechou domu. Největší riziko však představoval fakt, že strom byl z větší části vyhnilý a dutý. Odstraněné větve byly na přání zákazníka nařezány.