Rozvětvený strom

Bezmála třicetimetrový strom se v deseti metrech rozvětvoval na deset samostatných korun, které ohrožovaly garáž, plot, bazén i skleník. Z jednoho z deseti kmenů se vytvořil kotevní bod, který umožnil efektivní odřezávání a bezpečné spouštění ostatních větví. Dřevo a veškerý další odpad vzniklý kácením byl odvezen a zlikvidován.