Smrk v Klánovicích

Umístění stromu bylo trochu nepříjemné. Z jedné strany se nachízel v těsné blízkosti plot a z druhé strany dům. Pozornost se také musela věnovat okrasným rostlinám, které se nacházeli pod smrkem.

Po odřezání a spuštění větví, se postupně odřezával kmen samotného stromu. Spouštění jednotlivých částí se zajišťovalo pomocí lan a stromolezecké techniky.

Nakonec byl veškerý dřevní odpad (větve, kmen) zlikvidován - odvezen.