Vyhnilý strom

Úplně vyhnilý, dvacet pět metrů vysoký strom, který byl kompletně obestavěn. V těchto případech hrozí rozštípnutí kmene z důvodu vyhnití. Větve bylo proto nutné postupně odřezávat a slaňovat do jediného možného místa, aby se strom maximálně zkrátil před finálním řezem a tím se snížilo riziko rozštípnutí. Cena byla snížena o likvidaci a porcování, jež si majitel nepřál.