Rizikové kácení stromů

Mezi nejobtížnější a velmi nebezpečné stromolezecké techniky patří postupné kácení stromů. Využívá se v případech, kdy je složení u paty stromu příliš nebezpečné, nebo nemožné.

Zhodnocení situace se provádí posouzením okolního prostředí v kontextu se stromem samotným.

Okolní faktory

 • Povětrnostní podmínky
 • Sklon a stav terénu (podmáčení, eroze)
 • Poloha okolních budov
 • Přítomnost vedení vysokého napětí
 • Poloha okolních stromů

Strom

 • Výška stromu
 • Tloušťka kmene (kmenů)
 • Rozložení, velikost a hustota větví
 • Sklon stromu vzhledem ke své ose a okolí
 • Poškození kmene (praskliny, hniloba, dutiny)

Činnost samotná s sebou přináší rizika, která nesmí podceňovat amatéři ani profesionálové. Nicméně vzhledem k stále narůstajícímu počtu úrazů a nehod spojených s kácením rizikových stromů je lepší nechat práci na odborníkovi.

Možná rizika spojená s kácením

 • Riziko nečekaného rozštěpení stromu
 • Riziko zavěšení stromu
 • Riziko úrazu, či úmrtí
  • kvůli nekontrolovanému rozštěpení/rozlomení stromu
  • kvůli nezkušenému spouštění větve
  • kvůli neopatrnému odřezávání kmene stromu
  • kvůli špatnému, nebo dokonce žádnému jištění lezce
 • Riziko zničení majetku

Stromolezec používá horolezecké nástroje zejména k bezpečnému pohybu po stromě a následnému odřezávání částí kmene, respektive větví

Cílem je kontrolované spouštění částí stromu z důvodu ochrany přítomných osob a majetku. Specialista umí v praxi dokonale využít různé teoretické fyzikální zákony: kladka, (dynamické) tření, páka, atd. Pak je schopen dostat dřevinu bezpečně na zem nejvhodnějším způsobem, který si sám vybere.

Mezi používanou výstroj patří například: lana, sedáky, lezečky, karabiny, hupcuk, kladky